KAÇEP Nedir ?

KAÇEP, Kadın "Aile Çocuk Engelli Politikaları" nın kısaltmasıdır.

KAÇEP olarak amacımız dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesidir.

İLETİŞİM
  • Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
    No:128
    Balgat/ANKARA
  • Telefon: +90-312-472 55 55
  • Faks: +90-312-473 15 44

Çocuklarla İlgili Kanun Teklifleri

Taksis Esas No Tarih Başlık / Özet
19/12/2019Sn İsmail ÖZDEMİR'in 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 5-12 yaş grubundaki çocukların işitme cihazlarını 5 yıl yerine gerekli olması halinde 2 yılda bir değiştirebilmelerine imkan sağlanacaktır.
22/10/2019Sn Prof. Dr. Sefer Aycan - Çocukların sağlıklı gelişimi adına boşanmış çiftlerde velayetin anne ve babaya birlikte verilmesi
01/10/2019Sn Erkan Haberal - Ensest mağdurlarına karşı işlenen suçların caydırıcı cezalarla karşılaşması
16/05/2019Sn Esin Kara - Sn Mustafa Hidayet Vahapoğlu - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz...
24/01/2019Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklar ile ilgili kanun teklifi
01/10/2018Sn Erkan Haberal - Çocuk Hükümlü ve tutukluların ziyaretlerinin haftada iki olması ve açık görüş şeklinde olması
01/10/2018Sn Erkan Haberal - Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunun zamanaşımı kapsamı dışında tutulması
01/10/2018Sn Erkan Haberal - Öğrenim kredisi borçlarının, eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl yerine beş yıl sonra başlamak üzere ödenmesi
14/08/2018Sn Prof. Dr. Sefer Aycan - Genişletilmiş bağışıklama programındaki aşıların yaptırma zorunluluğunun yasal olarak düzenlenmesi ve aksi davranışların önlenmesi için cezai işlemin tanımlanması
27/07/2018Sn Erkan Akçay - On beş yaşını dolduran küçüklerin, mahkeme kararıyla ergin kılınmasının önüne geçilmek
27/07/2018Sn Erkan Akçay - On sekiz yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında değerlendirilmesi
27/07/2018Sn Erkan Akçay - TBMM'de Çocuk Hakları Koruma Komisyonunun kurulması
27/07/2018Sn Erkan Akçay - Toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve hizmet standartlarının belirlenmesi
27/07/2018Sn Erkan Akçay - Türk Medeni Kanununda belirtilen yaş hadlerine uygun olarak resmî nikâh yapmaksızın dinsel tören ile evlenen kişilere çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza verilmesi
23/07/2018Sn Arzu Erdem - Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarının, huzurevleri ile aynı tesis içerisinde hizmet vermesi
06/03/2018Sn Arzu Erdem - İlköğretim müfredatına çocuk istismarını önleyici derslerin eklenmesi
18/07/2017Sn Arzu Erdem - İlk ve orta öğretimde adab-ı muaşeret dersinin okutulması